Compliance

Guidelines and legal notices of the Schunk GroupPrivacybeleid

Schunk is verheugd over uw bezoek aan onze website en over uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegeven serieus en we willen dat u zich prettig voelt bij een bezoek aan onze internetpagina’s. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak, waar wij rekening mee houden bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites gecreëerd worden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van het land waarin het kantoor dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is gevestigd. Ons privacybeleid richt zich verder op het voor de Schunk groep geldende privacybeleid.
 

Schunk websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, bewaren onze webservers standaardmatig onder andere informatie over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum van het bezoek en om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites te detecteren, en voor de duur van zeven dagen het IP-adres dat u door uw internet serviceprovider is toegewezen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen, als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een contract.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelbepaling
Schunk gebruikt uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de technische administratie van de website, klantenadministratie, voor productenquêtes en voor marketing, uitsluitend voor zover dat nodig is. Doorgifte van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten indien vereist door de wet. Onze medewerkers, agentschappen en retailers worden door ons verplicht de geheimhouding te respecteren.

Keuze
Wij willen graag uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hier eventueel vragen over te stellen. Natuurlijk is de deelname aan deze activiteiten vrijwillig. Als u hiermee niet instemt, kunt u dit ons op elk gewenst moment mededelen, zodat wij de betreffende gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie hierover vindt u op de desbetreffende website.

Cookies
Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun fucnties vindt u onze cookie-informatie

Google Analytics Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse voor het gebruik van de website door u mogelijk maken (zie hieronder). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google toch gekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen vallend onder de overeenkomst betreffende de Europese Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar gekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verder het gebruik van de website en het gebruik van aan internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken.

Opt-Out voor Google Analytics

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhinderd: Uitschakeling van Google Analytics U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de ia deze link verkrijgbare browser-plug-in downloadt en installeert.

Matomo (voorheen: PIWIK)

Op onze websites maken wij gebruik van Matomo (het voormalige “PIWIK”). Dit is open-source software waarmee we het gebruik van onze websites kunnen analyseren. Hierbij verwerken we uw IP-adres, onze website(s) die u bezoekt, de website die u bezocht voordat u naar de onze ging (referrer URL) en hoe lang u op onze website bent gebleven. Ook wordt geregistreerd hoe vaak onze websites worden geopend. Om deze data te kunnen verwerken plaatst Matomo via uw internetbrowser een cookie op uw apparaat. Deze cookie blijft een week actief. De rechtsbasis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het analyseren en optimaliseren van onze websites. Bij het gebruik van Matomo hebben we de anonimiseringsfunctie („Automatically Anonymize Visitor IPs“) ingeschakeld. Deze kort uw IP-adres in met twee bytes, zodat u en de door u gebruikte internetaansluiting niet achterhaald kunnen worden. Als u bezwaar heeft tegen deze verwerking, kunt u het plaatsen van de cookie via de desbetreffende instelling van uw internetbrowser beletten. Nadere informatie vindt u hierboven onder “Cookies”. Verder heeft u de mogelijkheid de analyse van uw gebruik te beëindigen via de zog. opt-out mogelijkheid. Wanneer u de link bevestigt, wordt er via uw internetbrowser een cookie op uw apparaat geplaatst die verdere analyse belet. Houd er echter rekening mee dat u de bovenstaande link opnieuw moet bevestigen zodra u de cookies op uw apparaat verwijdert.